Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Akademik Kadro

Ünvan Adı Soyadı Anabilim Dalı Dahili No Oda No E-Mail
Prof. Dr.

Hüseyin ERKUL

Bölüm Başkanı (Tedviren)

YEREL YÖNETİMLER 2853   hcerkulcomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Gülzar İSMAYİL ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2962 309 gulzarismailcomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem PEKAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER 4030 104 cbilezikcicomu.edu.tr
Arş. Gör. Aslı TOPSOY ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2861 109 aslitopsoycomu.edu.tr