Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Akademik Kadro

Ünvan Adı Soyadı Anabilim Dalı Dahili No Oda No E-Mail
Prof. Dr.

Hüseyin ERKUL

Bölüm Başkanı (Tedviren)

YEREL YÖNETİMLER 2853   hcerkulcomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Gülzar İSMAYİL ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2962 309 gulzarismailcomu.edu.tr