Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Akademik Kadro

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ-AKADEMİK PERSONEL

Ünvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Dahili No

Oda No

E-Mail

Dr. Öğr. Üyesi

Çiğdem PEKAR

Bölüm Başkanı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 4030 104 cbilezikcicomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Gülzar İSMAYİL

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

2867

102

gulzarismailcomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emrah NAKİ SİYASİ TARİH 2863 106 emrahnakicomu.edu.tr
Arş. Gör. Aslı TOPSOY ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2861 109 aslitopsoycomu.edu.tr
Arş. Gör. Yücel BAŞTAN ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2857 110 yucelbastancomu.edu.tr